China Concert Tour

Shenzhen, China

Shenzhen Concert Hall

7:30 PM

China Concert Tour

Kevin’s first concert tour of China.  Five cities with performances in Beijing, Shanghai, Shenzhen, Zhongshan and Guangzhou.

51f7267e7efbc

Venue Details

Intersection of Hongli Road and Yitian Rd. Futian District
Shenzhen
China